ÖB Micael Bydén tänker kräva mer pengar till försvaret, expressen.se

Det är osannolikt att Sverige dras in i en militär konflikt, tror överbefälhavare Micael Bydén. Men försvaret måste ändå förstärkas – Bydén kommer begära ännu mer pengar till militären.

– Man knappast säga att vi är bättre än Finland, säger Bydén

Jag tror aldrig det pratats så lite om svarta hål och pengar på Folk och försvar som det här året. Du nämnde ändå att ni behöver mer pengar under de kommande åren, hur mycket då?

– Jag tänker inte ge mig in på numerär om ekonomi. Det är två delar, det är ett förtydligat budskap från förra året. Det handlar om ekonomi på längre sikt, om vi ska bära den kostnaden efter 2020 så behöver vi mer ekonomi, säger Micael Bydén:

– Vi har skjutit aktiviteter på andra sidan, och vi ser de effekter som har fördyringar. Jag skulle gärna vilja få en tydligare långsiktighet, vad ska jag planera emot?

– Sen har vi också tryckt på de urholkningseffekter vi har på kort sikt, det vill säga kostnadsökningar, vidmakthållande, pensioner och ett antal saker. Där kommer jag gå in och begära mer ekonomi, men det är inga summor som kommer överraska…

Är vi bättre än, till exempel, Finland?

– Det går inte att svara på den frågan. Vi tar tillsammans med Finland steg för samarbeten bortom fred. Det finns många likheter, men det finns också flera olikheter. Finland har fortfarande en stor försvarsmakt i numerärer, man kan sätta upp många tusen soldater i en krigsorganisation. Där har vi gått i andra riktningen under en period. I den relationen kan man knappast säga att vi är bättre än Finland. Men vi kompletterar varandra. Läs intervjun