SD lutar åt att stödja konventionen mot kärnvapen, Sveriges Radio

Sverigedemokraterna lutar åt att stödja att Sverige ska ratificera FN:s konvention med förbud mot kärnvapen. Frågan splittrar regeringen och SD kan komma att avgöra frågan i riksdagen.

– Initialt och nu ser jag inte att det skulle vara några försvårande omständigheter för Sverige att skriva under, säger Sverigedemokraternas försvarspolitiker Mikael Jansson.

Regeringen utreder vad det skulle innebära för Sverige att definitivt ställa sig bakom FN-konventionen. Utredningens besked kommer inte förrän efter valet och beslutet fattas av riksdagen. De borgerliga partierna vill inte att Sverige ska binda sig mot kärnvapen, bland annat med motiveringen att det skulle försämra samarbetet med militäralliansen Nato och göra det svårare för Sverige att bli medlem där. Till skillnad från de borgerliga vill Sverigedemokraterna inte gå med i Nato och Mikael Jansson, partiets företrädare i försvarsberedningen, tror inte att samarbetet med Nato skulle försvåras om riksdagen beslutade att underteckna FN-konventionen.

– Personligen tror jag inte det. Jag kan inte se varför våra materielsamarbeten med Natoländer eller vårt partnerskap skulle försvåras av det här. Jag vill inte se det som ett hot heller och Stoltenberg (Nato:s generalsekreterare) uttalade sig igår och han var väldigt öppen med att det här är ett svenskt beslut, så jag ser inte att det skulle försvåra vårt samarbete med Natoländer, säger Mikael Jansson. Läs artikel