Peter Nordlund: Rikets säkerhet i händerna på en räknesnurra, svd.se

Försvarsprisindex är en av huvudförklaringarna till att de svenska försvarsutgifterna har minskat medan de ökat i de flesta andra länder.

Räknesnurran är en av huvudförklaringarna till att de svenska försvarsutgifterna minskat medan de ökat i de flesta andra länder. Den går under namnet Försvarsprisindex (FPI) och används av Finansdepartementet för pris- och löneomräkning…

FPI ska kompensera för pris- och löneökningar på de resurser som åtgår i Försvarsmaktens verksamhet. Det är en indexkonstruktion som består av olika officiella, civila och icke-militära index. Dess sammansättning är tänkt att representera den fördelning av resurser (personal, materiel etc.) som Försvarsmakten använder i sin verksamhet och prisförändringarna för dessa resurser…

FPI påverkar försvarets ekonomi väsentligt och därmed försvarsförmågan. Det går inte att bortse från att rikets säkerhet därmed påverkas av denna räknesnurra som politikerna behöver ha god kunskap om med tanke på dess betydelse för försvarspolitiken. Det är min förhoppning att Försvarsberedningen, Försvarsutskottet eller Regeringskansliet lyfter upp en översyn av FPI och dess funktion till prövning senast i samband med nästa försvarsbeslut. Läs artikel