Nya möjligheter till polisarbete över landsgränserna, regeringskansliet

Regeringskansliet skickar nu en promemoria på remiss med målet om mer polissamarbete med andra länder. Det gäller Prümrådsbeslutet och Atlasrådsbeslutet, som ska genomföras i svensk rätt.

–Vi vill få detta på plats för att kunna stärka polisnärva­ron längs med den svenska gränsen och öka vår för­måga att samarbeta med andra länder vid terroristattentat, säger inrikesminister Anders Ygeman

Enligt nuvarande regelverk är myndighetsutövning av utländsk polis på svensk mark endast tillåten i vissa mycket snäva undantagsfall. Regeringen föreslår nya och utökade möjligheter till operativt polissamarbete med andra stater. Förslaget bygger på Prüm- och Atlas­rådsbeslutet, som antagits på EU-nivå.

– Om det sker något i exempelvis Haparanda och den närmaste polispatrullen är finsk bör den kunna gripa in. Det kan också handla om att man patrullerar tillsammans med en polis från vardera sidan, säger Anders Ygeman.

Prümrådsbeslutet handlar om att den svenska polisen gemensamt med polis från andra länder ska kunna upp­rätthålla allmän ordning och säkerhet t. ex. vid en större tillställning.

– Det kan handla om en högrisk-fotbollsmatch där andra länder kan bistå Sverige med polisiära resurser om deras lag spelar på bortaplan, säger Anders Ygeman.

Ett samarbete enligt Atlasrådsbeslutet ska kunna genom­föras för att in­gripa mot en handling som kan utgöra terroristbrott.

Poliser som deltar i insatser i Sverige ska stå under svensk ledning. De ska kunna tilldelas vissa polisiära befogen­heter och samma rätt som svenska polismän att exempelvis använda skjutvapen.

Läs PMet