Anförande av försvarsminister Peter Hultqvist den 26 augusti 2016 vid Flygvapnets 90 års-firande,

Vi vill inte överdriva att försvarsministern talade engelska vid det svenska Flygvapnets 90 års-firande, men fel var det när en gren av den svenska försvarsmakten skulle lyftas fram. Fanns det verkligen inte tolkar att tillgå för ett fåtal utländska gäster? Eller var detta också ett moment i den av Hultqvist ständigt omhuldade ”interoperabiliteten”, trots tydliga och upprepade besked om att vi nu går in för att stärka det nationella försvaret!

I övrigt tvingas man konstatera att Hultqvist verkar ha låst sig i en föga förnuftig aggressiv jargong, som tyvärr inte har täckning i det svenska nationella försvarets faktiska styrka. Istället för utspel och signaler bör Hultqvist ägna sin kraft åt att de facto återställa ett nationellt svenskt försvar av landet värt namnet. Det finns inga genvägar. Ett sådant försvar kräver ett återinförande av värnplikt.

 

Läs talet:

Distinguished guests, ladies and gentlemen – Airmen!

The security situation in Europe and our close vicinity is more challenging and harder to navigate than before. A multitude of security challenges are facing Europe and the transatlantic community.

In the south we see how ongoing conflicts and terrorism create human tragedy. In the east we face a more challenging Russia.

The European security order is severely challenged by Russia’s ongoing illegal annexation of Crimea and aggression in Eastern Ukraine. The aggression in Ukraine and the involvement in Syria indicate an increased political will to use violence to achieve political goals…