Ny rapport: Langt mer effektive kampfly og mer utholdende hær om Forsvaret får 2 prosent av BNP, Aftenposten

Tredoblet kampkraft. Større evne til å stanse og bekjempe en fiende. Slik beskriver tallknuser og ekspert Nils Holme Norges forsvar om vi gjør alvor av å bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret…

Men hvor mye mer forsvar får Norge hvis vi bruker ytterligere 17 milliarder kroner innen 2024, et beløp som anses som en naturlig opptrapping? Det svaret gir nå Nils Holme, tallknuser og tidligere sjef for Forsvarets forskningsinstitutt, på oppdrag fra Institutt for Forsvarsopplysning. Effekten av 17 milliarder kroner ekstra vil være stor både for flyvåpen, marine og hær, konstaterer Nils Holme…

En økning av bevilgningene til Forsvaret med en tredjedel vil alt i alt gi en tredobling av Forsvarets kampkraft. Først og fremst fordi flere typer våpen vil være klare til bruk hele tiden…

Ifølge Holme vil Hæren imidlertid også i fremtiden ha klare begrensninger. Den vil kunne yte langt mer motstand, men fortsatt bare innenfor ett begrenset område, og med begrenset utholdenhet. Noe som skyldes at Hæren er bitte liten, målt i antall soldater og avdelinger…

Uavhengig forsvarsekspert Jacob Børresen er likevel ikke imponert over effekten av toprosent-målet.

– Ruver ikke gevinsten som beskrives i rapporten?

– Mitt svar er nei. Det kan godt være at Nils Holmes konklusjoner er riktige, men en tredobling av vår kampkraft ruver ikke, Forsvarets troverdighet øker ikke.

– Dagens høyintensive strid krever mye av bakkestyrker, og Hæren vil fortsatt være altfor liten, sier Børresen. Läs artikel