Svensk oro över EU:s försvarsplaner, Sveriges Radio

Det finns en risk att EU-pengar subventionerar de stora länders försvarsindustrier, menar försvarsministern Peter Hultqvist.

– Det får inte bli någonting som gynnar en viss typ av länder med en viss typ av struktur på sin försvarsindustri eller snedvridningar där vissa gynnas på andra bekostnad, säger försvarsminister Peter Hultqvist.

Förra veckan lade EU-kommissisonen fram förslag om en gemensam europeisk försvarsfond som ska finansiera forskning och gemensam upphandling av försvarsmateriel. Pengar som ska tas ur EU:s budget. Syftet är att hjälpa EU-länderna att modernisera och uppgradera sin försvarsförmåga. Läs artikel