Nord Stream 2: Wallström svarar Wallmark, svd.se

I fredags undrade Hans Wallmark (M) varför regeringen är så passiv i frågan om Nord Stream 2. Här replikerar ministrarna Wallström och Baylan.

Hans Wallmark konstaterar i sin artikel om Nord Stream 2 (9/6) att vi har ett försämrat säkerhetspolitiskt läge runt Östersjön. Det är vi överens om, och som Wallmark är väl medveten om är det också utifrån rådande läge som Sverige agerar inom EU. Regeringen har tydligt framfört att Sverige ser med oro på projektet, och har konsekvent drivit linjen att projektet måste vara förenligt med EU-rätten och respektera de energipolitiska målsättningarna inom EU:s energiunion.

I januari i år skrev Sveriges och Danmarks energiministrar brev till EU-kommissionen och begärde en övergripande bedömning av projektets rättsliga och energipolitiska konsekvenser. Som svar på detta brev har nu kommissionen föreslagit att man ska inleda förhandlingar med Ryssland om vilka regler som ska gälla för projektet, om det blir av. Vi har flera gånger fått det uttryckligen bekräftat att det är det svensk-danska brevet som förmått kommissionen att ta detta välkomna steg…

Handeln över Östersjön är ett starkt svenskt intresse, såväl ekonomiskt som politiskt. Regeringen har tillsammans med berörda myndigheter gjort bedömningen att säkerheten kring verksamheten kommer att kunna garanteras. Läs artikel