Nu måste svenska soldaterna i Irak tas hem!

Utgivarna

Försvarsmakten gick den 4 januari ut med ett meddelande om att svenska soldaterna i Irak skulle ta en paus i sina uppdrag. ” Med anledning av det spända läget mellan USA och Iran, har Försvarsmakten fattat beslut om att tillfälligt på plats avbryta verksamheten. Försvarsmakten följer händelseutvecklingen noga och kommer att vidta nödvändiga åtgärder om läget kräver det.”

Det här är inget annat än en fräck lögn. Försvarsmakten är naturligtvis fullt införstådd med att det är USA som leder koalitionen Operation Inherent Resolve (OIR) i vilken Sverige deltar och att det är USA -kommandot som tar alla beslut.

Varken försvaret eller de ansvariga politikerna har velat informera svenska folket om de verkliga förhållandena under vilket svenska soldater befinner sig i Irak.

Då riksdagen har att behandla regeringens årliga propositioner om fortsatt trupp i Irak har operationen närmast beskrivits som en svensk humanitär insats ( kvinnor rättigheter anges som ett av målen). Diskussionen i riksdagen har i huvudsak rört frågor som är internt irakiska som att vi skall skydda kurderna (SD) eller vi skall skydda den kristna minoriteten (KD) och där andra stater inte skall blanda sig i.

Regeringen själv tiger inför svenska folket om att OIR folkrättsstridigt intervenerar i Syrien medan utrikesministern på OIRs hemsida ger sitt fulla stöd till de militära angreppen på Syrien.

När nu läget i Irak tycks gå mot en våldsam konfrontation mellan USA och Irak och även en militär konfrontation mellan  USA och Iran blottas obarmhärtigt de verkliga maktförhållandena mellan USA och de övriga medlemsstaterna i OIR.

Med sitt pressmeddelande försöker Försvarsmakten ge intrycket att man fattar egna beslut om insatsen i Irak.

USA-kommandot har dock själv den 5 januari meddelat vad som gäller. Med hänvisning till att en shiitisk milisgrupp Kata’ib Hezbollah tidigare har attackerat irakiska säkerhetsstyrkor vill man nu prioritera skydd av sin personal och därför avbrutit tränings- och stödverksamheten för OIR:

”vi har därför gjort en paus i dessa aktiviteter.” skriver man på sin hemsida.

Det faktum att den akuta krisen i Irak beror på USAs avrättning av den iranske militära ledaren Qassem Soleimani vilket hela världen med oro fått kännedom om är för känsligt för OIR-kommandot att nämna.

I vårt grannland Finland är militärledningen inte lika ängslig som den svenska att tala klarspråk.

Istället för att som svenska Försvarsmakten mumla om ”det spända läget i Irak” säger den finske befälhavaren för den finska kontingenten:

”Det försämrade säkerhetsläget efter att USA natten mot fredagen dödade den iranske toppgeneralen Qassem Soleimani har inneburit förändringar i OIR-insatsen, vars högsta befälhavare är den amerikanske generallöjtnanten Pat White.”

Här är det alltså ”högste befälhavaren” Pat White som ger order.

Den finske befälhavaren Rami Saari blygs inte att säga som det är att han bara kan invänta order. Till Hufvudstadsbladet förklarar han att han:

”inte har fått några motiveringar till varför utbildningen har avbrutits”.

Regeringen har sedan starten 2015 omgett den svenska om insatsen i Irak med dimridåer och aldrig velat ge svenska folket den verkliga sanningen att vi är där för USAs skull och för det är vi beredda att också att medverka i brott mot folkrätten som OIRs angepp på Syrien.

Den 5 januari beslöt det irakiska parlamentet att regeringen ska begära att den USA-ledda koalitionen som strider mot IS ska dra tillbaka från Irak.

Nu måste svenska regeringen agera och äntligen dra tillbaka de svenska soldaterna från Irak.

Svenska soldater har inte i Irak att göra!