Northern Coast (NOCO) 2019, forsvarsmakten.se

NOCO har genomförts årligen sedan 2007 och Sverige har deltagit sedan starten. Övningen planeras av och genomförs av olika länder runt Östersjön varje år. NOCO 19 planeras och genomförs av Tyskland tillsammans med Danmark. Övningen genomförs mellan den 2-18 september. Övningsområdet omfattar södra- och sydvästra Östersjön samt områden på Danskt- och Tyskt territorial hav. Under årets övning deltar ett 30-tal fartyg från 13 länder. Omkring 4000 sjömän och soldater ingår i övningen.

  • Tredje sjöstridsflottiljen deltar med stabspersonal, stödfartyget HMS Carlskrona, minröjningsfartygen HMS Vinga, HMS Ulvön, samt en underhållsenhet
  • Fjärde sjöstridsflottiljen deltar med stabspersonal, korvetterna HMS Visby och HMS Helsingborg, minröjningsfartyget HMS Ven, stödfartyget HMS Trossö samt en underhållsenhet. Läs pressmeddelande