Ny lag kan bli vapen mot Huawei i 5g-striden, dn.se

Regeringen lägger på torsdagen fram ett lagförslag som kan användas för att stoppa företag som kinesiska Huawei från att bygga 5g-nätverk i Sverige. Målet är att lagen ska träda i kraft redan i vinter, innan 5g-licenserna auktioneras ut.

Lagförslaget, som avhandlas på torsdagens regeringssammanträde, ska ge större möjligheter att neka en operatör tillstånd att driva mobilnät om det kan äventyra den nationella säkerheten. […]

– Vi kan utesluta en komponent, en leverantör av komponenter eller till och med en operatör. Vi kan pröva ägarbakgrund. Det gör det också möjligt för Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att överklaga beslut i tillståndsfrågor där Sveriges säkerhet aktualiseras, säger digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). Läs artikel