Norge må styrke verneplikten, forsvaretsforum.no

Freddy Bolle, veteran

Verneplikten er en av grunnsteinene i vårt totalforsvar. Gjennom verneplikten kan flest mulig lære hvordan de kan forsvare landet og seg selv.

Norge trener i dag opp ukrainske styrker på forskjellige nivåer. I Storbritannia trenes ukrainske soldater i grunnleggende soldatferdigheter under operasjon Interflex. Hvor forberedt er Norges befolkning dersom vi på en eller annen måte skulle bli dratt inn i krigen og ondskapen stod på døra vår?

Skal Norge sende sine menn og kvinner til utlandet hvis det går galt her hjemme? Eller skal vi ruste oss så godt vi kan i disse urolige tider? […]

Blir avstanden mellom folk og forsvar større når en så liten del av ungdomskullene får kjennskap til Forsvaret? Påvirkes den enkelte borgers kampvilje, tilhørigheten til landet og felleskapet i en krisesituasjon, når man ikke har en grunnleggende forståelse for hva vi skal forsvare?

Jeg tror helt klart det. Läs artikel