Norge: Kan de två bli tre? hbl.fi

Pär Stenbäck, tidigare utrikesminister och generalsekreterare för Nordiska ministerrådet

Det behövs en bredare kontaktyta till Norge än enbart med militärer och toppolitiker. Vi bör om möjligt intressera både medierna och de folkliga organisationerna för det moderna Finland. Dessvärre finns det ännu kvardröjande attityder i Norge, reminiscenser om ett östligt och svårbegripligt Finland. […]

Vilken är Norges roll i nordiskt militärt samarbete? Kan man också se en process på gång enligt vilken Norge gradvis närmar sig sina två grannar i militärt samarbete, trots landets alliansförpliktelser som grundande medlem i Nato? Spåren av tidigare försök att skapa ett nordiskt försvarssamarbete är inte precis uppmuntrande. När Sverige 1948–1949 var intresserat av ett samarbete med Norge och Danmark, valde dessa Nato. Man menade att neutraliteten inte hade tjänat dem väl, de ockuperades och därför föredrog de en bredare och mer muskulös allians. Den gången var ju Finland helt ute ur bilden, vi ”valde” VSB-pakten. Från senare år kan den ambitiösa Stoltenberg-utredningen nämnas. Den fick god publicitet, anammades inte som sådan, men ledde så småningom till ökad integration. […]

Norge, Sverige och Finland delar ett landområde som ur försvarssynpunkt erbjuder både djup och variation, något som kräver mångsidigt kunnande för beredskap till havs, på land och i luften. Med samlade resurser, koordinering och förtroendefull planering kan många beredskapsproblem lösas. – Även om säkerhetspolitiken knappast kommer att dryftas under vår valkampanj kan man hoppas att detta beaktas av nästa regering. Läs artikel