Klart för vinterstrid, forsvarsmakten.se

Startskottet har gått för  Northern Wind.

[…] Den största deltagande enheten är den norska Brigad nord, som är förstärkt med brittiska och amerikanska styrkor och omfattar närmare 5 000 soldater och officerare. Under måndagen och tisdagen blir brigaden fulltalig i sin utgångsgruppering i Haparanda. Den norska Stridstrenbataljonen har haft en minst sagt utmanande uppgift att flytta en hel brigad från Norge till Sverige. […]

De två brigaderna genomför nu de avslutande förberedelserna och smider på sina stridsplaner inför den kommande striden som inleds under onsdagen den 20 mars. De två brigadcheferna träffades under söndagen och skakade hand inför ”slaget om östra Norrbotten”.
– Det känns fantastiskt för oss att vi får öva i vår skarpa krigsterräng och genomföra strid mot en jämbördig högteknologisk motståndare. Dessutom får vi öva i ett stort område som ger oss möjlighet att manövrera våra förband över en stor yta i svårframkomlig vinterterräng, säger överste Mats Ludvig som är chef för den svenska brigaden som är förstärkt med en finsk bataljonsstridsgrupp. Läs pressmeddelande