Norge ger nytt bränsle till Aurora 17, forsvarsmakten.se

Försvarsmaktens Helikopterflottilj är under Aurora 17 värd åt en norsk bränslegrupp från logistikbas luft, med hemmabas i Tröndelag. De är med i övningen för att serva amerikanska markförband med bränsle. Ett svenskt flygförband som övar värdlandsstöd för att stödja två inbjudna länder som bidrar till markförsvaret, en symbol för hela försvarsmaktsövningen…

Markfordon som de tre amerikanska förbanden hade med sig till Sverige ska inte vara fulltankade under transporten hit vilket betydde att det första de behövde vid ankomsten var bränsle. Då fanns logistikbas luft redan på plats.

– Vi började vår övning i Sverige redan fjärde september och stannar tills alla åkt hem. Det blir en lång övning för oss, konstaterar överstelöjtnant Tom Christiansen. Läs  pressmeddelande