Forskare: Finland värnar om Nato-partnerskapet, vasabladet.fi

Under de senaste dagarna har tiotals länder i olika delar av världen skrivit under ett avtal som förbjuder kärnvapen. Finland följer Natoländernas exempel och skriver inte på.

Jean Monnet-professorn Hanna Ojanen vid Tammerfors universitet tror att orsaken är att man i Finland inte vill försvåra partnerskapet med Nato.

– I Finlands beslut att inte ens delta i beredningen fanns den traditionella försiktigheten i förhållande till kärnvapenländerna. Man går hellre efter deras vilja, säger Ojanen.

Det juridiskt bindande avtalet godkändes i juli och det träder i kraft 90 dagar efter att minst 50 stater har ratificerat det. Avtalet innebär ett omfattande förbud mot att utveckla, köpa och inneha kärnvapen.
Det är det första avtalet i världen om ett totalförbud mot kärnvapen, och bland EU-länderna går meningarna isär. Natomedlemmarna motsätter sig avtalet, medan de alliansfria länderna Irland och Österrike var bland de första att underteckna det. Finland meddelade i god tid att landet inte ens kommer att delta i beredningen…

Finlands regering har förklarat sitt beslut med att det nya avtalet skulle förstöra för det gamla ickespridningsavtalet mot kärnvapen, speciellt som kärnvapenstaterna inte går med i det nya avtalet…

Enligt Ojanen skulle inte avtalet i sig begränsa samarbetet, och principerna om genomfart och placering av kärnvapen skulle inte förändras.

– Här har man kopplat ihop två frågor som egentligen inte har med varandra att göra, men man kan låta förstå att de har det, säger Ojanen. Läs artikel