Carl Bildt behöver en kurs i modern strategi, Carl Björeman

Carl Bildt gick under söndagen 18 september ut med lugnande budskap, bland annat i Aftonbladet, i Svenska Dagbladet och i Agenda. Han avfärdade motiven för den förstärkning av Gotlands försvar, som ÖB har genomfört och som innebär att markstridsförband alltid skall finnas på ön. Det finns enligt Bildt inget hot mot ön.

Skulle det uppstå ett sådant hot är det enligt Bildt väl sörjt för försvaret av ön. Sverige har ett luftförsvar som gör att man inte kan flyga dit, vi har ett sjöförsvar som ser till att man inte kan åka båt dit.  Och var och en som vet något om Gotland vet att så många andra alternativ finns inte, säger Carl Bildt.

Förvånansvärt nog bortser Carl Bildt från ett alternativ: i en konflikt i framtiden kan Ryssland ha placerat för aggressiva ändamål lämpliga ”verktyg” på Gotland redan långt innan det högteknologiska försvar som Carl Bildt förlitar sig på har upptäckt att det rör sig om en konflikt.

Vår nuvarande regering vill inte hindra att Ryssland köper in sig i Slite hamn på Gotland. Där kan rysk personal placeras, med uppgift att underhålla den ryska gasledningen från Viborg till Lübeck. För att avhålla Ryssland från frestelsen att utnyttja den personalen som ”verktyg” i konflikter var ÖB:s åtgärd att placera markstridsförband enligt min mening lämplig – som ett första steg. ÖB:s åtgärd innebär att förband att våra regementen på fastlandet avlöser varandra. En tillförlitlig avhållande effekt kräver ett permanent Gotlandsförband – inte ett regemente men en allsidigt sammansatt ”kår”.

I sina uttalanden 18/9 avslöjar Carl Bildt en annan svaghet, nämligen en övertro på våra flyg- och sjöstridskrafters förmåga att ensamma försvara Gotland vid ett allvarligt menat ryskt angrepp. Strategi synes inte vara Carl Bildts bästa ämne.

 

 

Anmärkning. – Författaren är generallöjtnant, före detta militärområdesbefälhavare och har flera gånger medver