Propagandakrig från två håll, Lars J Eriksson ansvarig utgivare på Skånska Dagbladet

…Det talas och skrivs mycket om att Ryssland bedriver ett propagandakrig. I så fall är det lågintensivt jämfört med det som bedrivs mot Ryssland.
Nyligen var en Peter Pomerantsev på Sverigebesök. Han har skrivit boken ”Inget är sant och allt är möjligt”, en bok som tecknar en dyster bild av dagens Ryssland. I Sverige har han blivit mycket hyllad. Men hur trovärdig är han? Den amerikanske journalisten Mark Ames som verkat i Moskva har granskat Pomerantsev. Hans påstådda roll som insider i en Moskvabaserad TV-kanal är enligt Ames överdriven. Ames själv och ryska journalister han känner i den kanalen hade inte hört talas om Pomerantsev. Däremot vet vi att han har starka band till oligarker, amerikanska finansintressen, nykonservativa makthavare från Bushtiden samt arabiska oljeintressen. Dessutom är han anställd vid Legatum, en tankesmedja finansierad av rövarkapitalister som gjorde sig rika i Ryssland under Jeltsintiden. Tro inte annat än att det pågår ett propagandakrig där de helt överlägsna resurserna finns hos en ohelig allians mellan stater, Nato och en stor grupp rövarkapitalister som är ute efter hämnd sedan Putin drev ut månglarna från Ryssland. Läs ledarartikel