NATOs dom: Norge har ikke et troverdig forsvar, nordnorskdebatt.no

Oddvar Nygård, kommentator

[…] Som om ikke dette var nok, kom det 19. februar et sterkt varsku og en kravliste fra NATO, adressert til den norske regjeringen. I et intervju med Aftenposten, i forkant av en tale i OMS, uttaler Norges egen militære sendemann i NATO, viseadmiral Ketil Olsen, at Norge nå må oppfylle en lang rekke krav fra NATOs side. Olsen sier rett ut at Norge må skjerpe seg. NATO krever nå at Norge skaffer seg et troverdig forsvar. […]

Dessverre fortsetter nedskaleringen av det norske forsvaret. Fikenbladet som regjeringen nå satser på skal dekke over den nakne sannhet om vår forsvarsevne, er å fylle alle hullene i Forsvaret med nye allierte kapasiteter. Ikke bare har vi fått en permanent tilstedeværelse av US Marines i Trøndelag og Troms, i tillegg til den britiske kontingenten på Bardufoss. De neste årene rykker også nederlandske elitesoldater og flåtestyrker inn i Nord-Norge hvor de skal øve i tre måneder årlig. I løpet av inneværende år vil det ifølge Aftenposten befinne seg ca. 2 500 utenlandske soldater i Norge, som da vil utgjøre en større styrke enn vi har i Hærens kampavdelinger. Samme utvikling ser vi når det gjelder den strategisk viktige, maritime overvåkningsvirksomheten (MPA) fra Andøya. De norske MPA-maskinene, P-3 Orion, flyr mindre enn før og i stedet rykker amerikanerne inn med sine P-8 Poseidon.

Ståle Ulrichsen ved NUPI mener den høye allierte tilstedeværelsen kan være problematisk. «Det gir et kjempedilemma. Jo mer avhengig vi gjør oss av allierte, desto mindre blir vårt handlingsrom. Det vil ikke alltid være slik at våre interesser overlapper helt med alliertes», sier Ulrichsen til Aftenposten. Det er en svært betimelig advarsel. Regjeringens manglende vilje til å forsvare oss selv utgjør en særdeles farlig risikosport. Det eneste «historiske» ved denne politikken er at den utsetter oss for å havne i en ny, kald krig. Og i tillegg bereder den grunnen for en alliansepolitisk nedsmelting, når ikke bare NATO, men også Trump oppdager at Norge forsømmer sin egen forsvarsevne. Da kan den sikkerhetsgarantien som alltid har vært bunnplanken i norsk forsvarspolitikk raskt bli satt i spill. Läs artikel