Steg för steg bygger vi svensk totalförsvarsförmåga, svd.se

Camilla Asp, avdelningschef på MSB och Gabor Nagy, brigadgeneral

Nu tar Sverige viktiga steg för att stärka totalförsvarsförmågan. Vi går från att bygga kunskap till konkret planering och genomförande av åtgärder. Rapporten som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, tillsammans med Försvarsmakten lämnade till regeringen i veckan visar hur Sveriges aktörer arbetat sedan regeringen 2015 beslutade att återuppta totalförsvarsplaneringen.[…]

Myndigheterna har under 2018 krigsplacerat sin personal och börjat arbeta för att verka från alternativa och skyddade ledningsplatser samt för att kunna samverka och utbyta information på ett robust och säkert sätt. […]

I år tar vi steget från kunskap till konkreta beredskapsåtgärder. Mycket handlar om förberedelser inför nästa års totalförsvarsövning, TFÖ 2020, som är den största sedan kalla kriget. Övningen kommer att involvera ett stort antal myndigheter, kommuner, regioner, frivilliga försvarsorganisationer och en del företag. Det är först när planer blir verklighet och aktörerna engageras som totalförsvarsförmågan stärks. Läs artikel