Natolobbyn blir ett säkerhetshot, Anders Lindberg, Aftonbladet

…Ett Natomedlemskap skulle inskränka Sveriges nationella suveränitet och begränsa den utrikespolitiska friheten, vår självständiga röst riskerar att tystna.

Det saknas i dag bred folklig förankring för ett sådant skifte, det saknas majoritet i riksdagen och Finland har inga planer på att ändra sin politik. Utan folkets stöd kan ingen säkerhetspolitik fungera och att Sverige skulle lämna Finland ensamt mellan Nato och Ryssland är rimligen helt uteslutet.

Paradoxalt nog är det största problemet för trovärdigheten i vår militära alliansfrihet just nu Natolobbyns kampanj. Genom att ständigt påstå att Natomedlemskap står för dörren skapar de intryck i både Moskva och Washington av att svensk säkerhetspolitik vilar på lerfötter.

Men i 200 år har vi hållit ­Sverige utanför krig med en kombination av militär alliansfrihet, starkt försvar och diplomatiskt fotarbete. Det ligger i vårt intresse att fortsätta politiken eftersom vi vet att den fungerar väl. Läs artikel