”Försvarsfrågan i Sverige är större än Nato” säger Lars Gyllenhaal i NSD

Frågan om Nato-medlemskap ges för stor betydelse i försvarsdebatten. Det anser Försvarsexpertens Lars Gyllenhaal…

Han anser att Nato-frågan ges för stor betydelse i försvarsdebatten.

– Det är lite sorgligt att den här frågan ofta lyfts fram så mycket och som den viktigaste frågan när det gäller det svenska försvaret. Jag tycker att det fel om man tror att ett medlemskap i Nato är primärt för att lösa det stora försvarsproblem vi har. Oavsett om vi går med i Nato eller inte så är det så mycket annat som måste åtgärdas här och i försvaret som är viktigare. Natofrågan överskuggar vårt eget försvar.

Gyllenhaal anser att försvarsdebatten ska handla om mer konkreta frågor.

– Den borde handla om Sveriges stora yta och de små resurserna som finns för försvaret, om att kunna försvara hela Sveriges territorium, inte bara en kommun utan flera delar av landet. Och kanske till och med samtidigt. Om debatten bli mer konkret så tror jag att politikerna måste bli skärpa till sig och sluta svamla. Läs artikel