Gyllenhaal: ”Ännu en gång bortser man från norra Sverige”, nsd.se

Försvarsexperten Lars Gyllenhaal kritisk till Natorapporten och noterar att Barents hav och Arktis nämns vardera två gånger, Östersjöregionen 62 gånger…

– I Arktis har Ryssland nya arktiska brigader och man har byggt upp en ny toppmodern militärbas intill Svalbard. Att inte ta hänsyn till och ta med att Sverige utgör en del av Barents och Arktis gör att man inte kan dra korrekta slutsater om fördelar och nackdelar med ett Nato-medlemskap.

Han anser dock att Natofrågan ges för stor betydelse i försvarsdebatten.

– Det är lite sorgligt att den här frågan ofta lyfts fram så mycket och som den viktigaste frågan för det svenska försvaret. Oavsett om vi går med i Nato eller inte så är det så mycket annat som måste åtgärdas i försvaret. Debatten borde handla om resurser att försvara hela Sveriges territorium, inte bara en kommun utan flera delar av landet. Och kanske till och med samtidigt. En konkret debatt skulle tvinga politikerna att skärpa till sig och sluta svamla. Läs artikel