Uppskjutet avtal inte hela världen, Peter Akinder, ledare i Östra Småland

Det meddelades på söndagen att det något udda paret Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna gör gemensam sak i riksdagen kring säkerhetspolitiken. Genom en vilandeförklaring skjuts det svenska värdlandsavtalet med Nato upp ett år.

Visserligen kan det diskuteras vilket av dessa partier som gillar sitt sällskap minst. De utgör på sätt och vis de starkaste ideologiska motpolerna i den svenska riksdagen. Men partierna förenas uppenbarligen i sitt motstånd mot detta värdlandsavtal.

Naturligtvis vållade beskedet blodstörtning på sina håll under måndagen.

Från inte minst Natokramarnas håll gav man intrycket att rena katastrofen inträffar om inte detta avtal snabbt kommer på plats. Medborgarna fick nästan bilden av att Putin står beredd att omgående invadera konungariket Sverige. Motståndet finns i fler partier än V och SD. Läs artikel