Nato skal i tenkeboksen. Det bør bli historisk! aftenposten.no

Kai Eide, tidligere NATO-ambassadør

Nå skal Nato innlede en «refleksjonsprosess» for å styrke sin politiske dimensjon. Det var konklusjonen fra toppmøtet i London i desember. Beslutningen leder tankene tilbake til Harmel-rapporten fra 1967. Harmel var da Belgias utenriksminister.

Rapporten tok – for første gang – til orde for avspenning overfor motstanderne i øst gjennom en «overbevisende, tålmodig og udramatisk politikk». Den ble et vendepunkt i en periode preget av kald krig. […]

USA vil fremover vie større oppmerksomhet til Stillehavsregionen og forholdet til Kina. Dermed vil amerikansk ressursbruk forskyves. Da må europeerne vise klarhet i forsvarspolitikken, men også ta en lederrolle for å få til en bred dialog med Russland. […]

Trumps mest krevende utspill kom i januar, hvor han tok til orde for et «Nato – Middle East». Han ønsket å utvide Nato i den konfliktfylte regionen og oppfordret allierte til å gjøre mer i Midtøsten.

Trumps tenkning er farlig fordi hans politikk i Midtøsten gir næring til konflikter og rivalisering, som gjør regionen farligere. Läs artikel