Finland ordnar besök på militärbaser i Lappland inom ramen för Wiendokumentet, valtioneuvosto.fi

Finlands ordnar ett internationellt besök vid Lapplands Flygflottilj och Jägarbrigad den 11–15 maj 2020. Alla 56 deltagande stater i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) bjuds in.

Besöket på militärbaserna ordnas inom ramen för Wiendokumentet om förtroende- och säkerhetsskapande åtgärder. Besökets syfte är att främja öppenhet och transparens genom att länderna får besöka finska militärbaser och får information om den finländska värnpliktstjänsten. Under besöket presenteras, i enlighet med skyldigheterna i Wiendokumentet, Finlands viktigaste nya vapensystem. Det föregående besöket vid finländska militärbaser ordnades 2015, då OSSE-länderna besökte Karelens flygflottilj och Karelska brigaden. Läs pressmeddelande