Planering för ytterligare insats i Mali inledd, forsvarsmakten.se

Försvarsmaken har mottagit en anmodan från regeringen att påbörja planeringen för ett eventuellt svenskt bidrag till den franskledda insatsen ”Task Force Takuba” i Mali.

Exakt hur det svenska bidraget kommer se ut är ännu för tidigt att säga men det kommer sannolikt innehålla personal och helikoptrar ur specialförbandssystemet.

Efter att Försvarsmakten lämnat svar på regeringens anmodan krävs såväl regerings- som riksdagsbeslut innan en eventuell insats kan påbörjas. Läs pressmeddelande