Nato – Nej tack! Ledare av Bengt Silfverstrand i ETC

Rysslands annektering av Krim och militära ingripande i östra Ukraina har onekligen skärpt det säkerhetspolitiska spänningsläget i Östersjöområdet och framkallat nya frostiga relationer mellan militäralliansen Nato och Ryssland. I skuggan av krisen i Ukraina har debatten om svenskt medlemskap i Nato blossat upp på nytt.

Vi kan väl åtminstone utreda frågan menar ”oberoende liberala” Sydsvenskan/HD. I antologin Bevara alliansfriheten – Nej till Nato-medlemskap med bidrag från många författare anlägges effektiv och sakkunnig moteld. Boken är inte någon ensidig antinatopamflett. Bland författarna återfinns erfarna diplomater, före detta socialdemokratiska statsråd, en borgerlig före detta utrikesminister med fler. Deras samlade slutsats blir att ett svenskt medlemskap i Nato inte förbättrar vårt lands säkerhet utan försvårar en fredspolitik i vårt närområde och ökar risken för att vi blir indragna i konflikter och krig. Läs artikeln.