Vi måste hålla Nato på behörigt avstånd, Björn Söder och Mikael Jansson på AB Debatt

 

Sveriges trovärdighet som ett från Nato alliansfritt land kan i dag ifrågasättas.

Den amerikanske flygvapengeneralen Franc Gorenc besökte nyligen Sverige. Han tog upp möjligheten till ett samarbete mellan Nato och Sverige om incidentberedskapen. Vi sverigedemokrater anser naturligtvis att ett sådant samarbete är omöjligt. Det skulle få världen att ifrågasätta vår alliansfrihet från Nato.

Sveriges relation till Nato redan i dag kan diskuteras, även om varje samarbete har hittills har haft en förnuftig bakgrund. Partnerskap för fred (PFF) underlättar samverkan i internationella insatser, främst genom teknisk kompabilitet och utbildning i gemensamma system. Nato Response Force (NRF) har som konsekvens att vi får billig tillgång till avancerade övningar. Värdlandssupport (HNS) innebär att Sverige bygger upp en förmåga att ta emot och ge hjälp från Nato vid behov och efter beslut.

SD har godkänt PFF, NRF och HNS – men den samlade bedömningen gör att vi är beredda att ompröva våra beslut. Läs artikeln.