NATO er svekket – og det skyldes ikke Trump, dagbladet.no

Jacob Børresen

[…] Svekkelsen skyldes for det første at NATOs medlemsland ikke lenger er bundet sammen i et skjebnefellesskap i skyggen av trusselen fra Sovjetunionen. Alliansen har fått mange nye medlemmer med varierende interesser, verdier og trusselvurderinger. Å få på plass et vedtak i NATO-rådet om å iverksette artikkel 5, sitter lenger inne enn før.

For det andre skyldes svekkelsen at de aller fleste av NATOs europeiske medlemsland har bygget ned sine forsvar i minst like stor grad som Norge. Läs artikel