Større og hyppigere militærøvelser i Nato og Russland øker spenningen, nrk.no

I 1968 var Norge en hårsbredd unna krig. Fortsatt i dag brukes militærøvelser som skremselspropaganda mellom øst og vest. Nå rustes landene for nye storøvelser i høst. […]

Jeg så de sovjetiske soldatene stå om bord i landgangsfartøyene med våpen, og de gikk i full fart helt inn mot grenselinja. Og akkurat da de nådde grenselinja, brøt de av og kjørte utover. Med det samme de brøt av, begynte de å skyte, både fra landgangsfartøyene og en krysser som også var med. Det var delvis sporild. Det var tåke den dagen, så himmelen ble helt rosa.[…]

I september skal Russland gjennomføre sin største militærøvelse på bortimot førti år i sine østlige militærdistrikter under navnet Vostok – Øst. Hovedhensikten er å øve på forflytning av store styrker med tungt utstyr over enorme avstander. En måned senere starter Nato sin største øvelse på ti år, Trident Juncture i Midt-Norge. Läs artikel