Macron är redo att ingripa om Finland anfalls, hbl.fi

Frankrikes president Emmanuel Macron är redo att genomföra en intervention om Finland utsätts för hot. Det beskedet gav Frankrikes president Emmanuel Macron, då han tillfrågades om saken under presskonferensen med Sauli Niinistö. Macron vill ytterligare stärka EU:s försvarsklausul. ”Det är vi skyldiga Europa och européerna behöver det”, sade Macron.

Frankrikes president Emmanuel Macrons officiella Helsingforsvisit blev av allt att döma en angenäm upplevelse för värden, Finlands president Sauli Niinistö. Efter utdragna bilaterala överläggningar på presidentens slott om försvarsfrågor, hybridärenden, terrorism och invandring, trädde de två presidenterna fram inför den samlade pressen i spegelsalen vars förebild är fransk, nämligen det berömda spegelgalleriet i Versailles. Läs artikel