NATO-bekymring over informasjonstørke, aldrimer.no

NATOs etterretningsapparat er bekymret over manglende tilgang på etterretning fra NATO-medlemmene Latvia og Litauen. Også Sverige og Finland er svært tilbakeholdne med hva landene deler med forsvarsalliansen av informasjon fra Østersjøområdet…

I tillegg til Litauen og Latvia skal også Sverige og Finland være svært tilbakeholdne med å dele etterretning med NATO, forteller velinformerte kilder.

«Foreløpig er svenskene tettere knyttet til USA enn til NATO», konstaterer en NATO-kilde, som ikke kan stå fram offentlig fordi vedkommende ikke har anledning til å uttale seg på vegne av forsvarsalliansen.

Swedish military spokesman Philip Simon.:

«Dette er ikke noe vi kjenner til. Samarbeidet med både NATO og USA fungerer utmerket», svarer pressesjef Philip Simon i den svenske Försvarsmakten i en skriftlig kommentar…

USA pleier imidlertid meget tette bilaterale relasjoner med alle de tre baltiske landene. Det betyr at en del etterretningsopplysninger fra Latvia og Litauen finner veien bare til USA og ikke nødvendigvis inn i NATO-systemet. Läs artikel