”Självmordsbombare på Mariebergsskogen”, nwt.se

Två regementen i Värmland utbildade tusentals värnpliktiga. Brigadmuseum i Karlstad berättar om Sveriges militära utveckling och beredskap under det kalla kriget.
– Nu gäller det att få kontur på den nya hotbilden, säger Björn Tomtlund, Värmlands regementes siste chef…

2017 är det Hemvärnet som står för militära aktiviteter i Värmland.

Med facit i handen är Thomas Lövgren kritisk till den nedmontering som successivt skedde av det svenska militära försvaret från 1950-talet. 37 armébrigader utspridda över hela landet blev 0 vid millenieskiftet. I Värmland utbildades tusentals värnpliktiga varje år och enheterna i Karlstad och Kristinehamn sysselsatte under många år tillsammans närmare 1 000 personer.

– Man skulle önska att det funnits mer långsiktighet. Riva ner går fort, men bygga upp är oerhört kostsamt. Vi skulle haft kvar mer av infrastrukturen och dragit ner på människor.

Thomas Lövgren kan sin historia och påminner om att Sverige efter första världskrigets slut la ner halva försvaret. Efter andra världskrigets slut sa Tage Erlander att försvaret aldrig skulle rustas ner så igen.

– Nu är vi där igen. Men ingen kunde förutspå att vi skulle hamna där vi är i dag för bara några år sedan, exempelvis att ryssen är ett hot igen. Även om vi inte ska överdriva just det hotet, säger Björn Tomtlund. Han och Thomas Lövgren följer med intresse debatten om den svenska upprustningen. Läs artikel