Carl Bildt tonar ned hotbilder

Carl Bildt har kommenterat vad säkerhetskonferensen i München borde komma fram till (Bildt skrev 11 februari innan konferensen avslutats).

Hur EU och USA skall bemöta Rysslands agerande mot Ukraina har varit något av en huvudfråga för Carl Bildt sedan konflikten startade 2014. Bildts agerande med krav på hårda tag mot Ryssland och total isolering av landet gjorde att Sverige tillsammans med Polen kom att uppfattas som hökar inte bara i Ryssland utan också i väst och särskilt i Tyskland där regeringen hela tiden sökte dämpa krisen och nå en förhandlingslösning. Det arvet efter Bildt har till en del övertagits av den nuvarande svenska regeringen som fortsätter minimerade diplomatiska förbindelser med Ryssland. Statsminister Stefan Löfven hävdade nyligen att detta tillstånd kan komma att fortsätta i tio år framåt!

I vårt grannland Finland har man valt en annan väg och höga regeringsföreträdare besöker Moskva för samtal utan att backa från att Ryssland folkrättsvidrigt annekterat Krim och intervenerar i Ukraina.

I sin kommentar är Bildt mera nedtonad när det gäller Ryssland och Ukraina. Han föreslår att en internationell styrka, ”helst med FN-mandat”, skall placeras i Donbassregionen. Även Bildt inser svårigheten att få med Ryssland på ett sådant beslut.

Vad gäller hoten mot Polen och Baltikum vill Bildt, något överraskande, tona ned talet om att Ryssland mer eller mindre står berett till aggression. Han ser inget omedelbart hot.

Angående planen från USA att placera ut en missilsköld i Östeuropa kommenterar Bildt att motivet varit ett påstått hot från Iran. Med den nu undertecknade överenskommelsen mellan stormakterna och Iran om landets kärnenergiprogram finns inte samma behov av ett amerikanskt missilsystem. Bildt anser att det är förnuftigt att det tredje steget i uppbygget av missilsystemet som planerades 2018 i Polen skjuts upp. ”Det tjänar inget militärt syfte” anser Bildt.