Så blir Sveriges nya försvar – ska minimera riskerna, svd.se

Grenarna armé, flyg och marin flyttas från Högkvarteret i Stockholm till nya ledningsstaber i Mälardalsområdet. Försvarsmakten planerar en större omorganisation som ska ”fungera under angrepp”…

Med det skärpta säkerhetsläget i det nordisk-baltiska området och den ökade ryska aggressiviteten i Östersjöområdet ställs nu andra krav än tidigare på försvaret när inriktningen låg på internationella insatser. Av det skälet har ÖB Micael Bydén också inlett en översyn av ledningsfunktionerna…

Enligt nuvarande förslag flyttas ledningen för armé, flyg och marin ut från Högkvarteret i Stockholm och placeras på åtskilda platser. Läs artikel