Modifierad ubåt stärker Sveriges slagkraft i Östersjön, forsvarsmakten.se

HMS Gotland är nu den absolut modernaste, tystaste och effektivaste ubåten i Östersjön och Västerhavet. I går tog Försvarsmakten och Första ubåtsflottiljen emot den förbättrade ubåten från Saab Kockums och Försvarets materielverk.

HMS Gotland är den första av två ubåtar av typ Gotland som genomgått halvtidsmodifiering. Den andra är HMS Uppland som snart är klar för leverans. Modifieringarna handlar bland annat om ett nytt skeppsövervakningssystem, nytt strids- och eldledningssystem, dykarsluss och modernare Stirlingmotorer. Det innebär att ubåtarna är ännu tystare och i och med det svårare att jaga och bekämpa.

Ubåtarna har dessutom förlängts med två meter genom att kapa tryckskrovet mitt på och svetsa ihop det igen. Den nya tvåmeterssektionen medger bland annat nya system för energioptimering inombords. Läs pressmeddelande