Politiken har gått vilse om försvaret, di.se

PM Nilsson

I ett läge där finansministern meddelar historiskt stora offentliga utgifter på 240 miljarder och spränger alla ramar ter det sig oseriöst att försvarsförhandlingarna strandar på grund av ett bråk om 3,8 miljarder.

Så kan det naturligtvis inte vara och så är det inte. Försvarsmaktens ekonomi är ogenomtränglig för de flesta, men debatten om pengarna rymmer egentligen två andra konflikter.

Den ena handlar om dragkampen mellan den gamla alliansen och den nya januaripartikonstellationen. Moderaterna vill hålla ihop C, L och KD som tillsammans med SD har en likartad syn på försvarsekonomin och har därför svaga incitament att göra upp med S.

Socialdemokraterna vill binda C och L till sig och har därför egentligen inte så starka skäl att trakta efter det traditionella handslaget med M. […]

Försvarsberedningen vill att det framtida försvaret ska hålla sig på marken och med värnpliktiga arméstridskrafter säkra Göteborgs hamn, E20, Arlanda och vägen mellan Trondheim och Sundsvall – allt i väntan på att Nato ska anlända.

M, Försvarsmakten och delar av Försvarsdepartementet vill satsa på ett mer tekniktungt modernt försvar som med flyg, sensorkedjor och fartyg tillsammans med Nato-länderna spärrar Rysslands möjligheter i norra Europa. Man skulle kunna beskriva det som mer offensivt. Försvarsministern är i sina bästa stunder inne på samma linje. Läs artikel