Military Power: Explaining Victory and Defeat in Modern Battle, stratagem.no

Da Stephen Biddle utga sin forskning i 2004 var den epokegjørende, og hans viktige observasjoner vil fortsatt forbli førende i lang tid. Resultatet av forskningen bekreftes av striden mellom det russiske ikke-moderne og det ukrainske i hovedsak moderne kampsystem. Han skriver i forordet at både endring og kontinuitet er uunngåelig, og endringene er mindre enn man får inntrykk av fra teknologene.[…]

Det russiske kampsystemet i Ukraina fremstår som ikke-moderne og store deler av det ukrainske som moderne. Den russiske krigføringen i område Bakhmut fremstår når dette skrives, som 1916 på Vestfronten. Generelt sett er det ingen russisk selvstendig manøvrering med små enheter, effektivtsamvirke har stort sett vært fraværende, begrenset læring av egne feil (forutsetter sann/korrekt rapportering) og lite tillit mellom de spesialiserte enhetene, ei heller mellom de som leder krigen og det lavere befalet og de menige. Enkelte underenheter har til og med åpnet ild på andre russiske enheter og russiske enheter har blitt beskutt av eget artilleri pga feildata. Det bør derfor ikke være noen overraskelse at det er gap mellom russiske tap og ukrainske tap, men om det er så stort som den ukrainske generalstaben gir inntrykk av, skal være usagt. Men de som ikke mestrer det moderne kampsystemet må regne med store tap på grunn av dødeligheten av moderne våpensystemer. Läs artikel