Hvorfor er Putin så avslappet til finsk og svensk NATO-medlemskap? stratagem.no

Øystein Steiro Sr., sikkerhetspolitisk rådgiver

Vi ønsker Sverige og Finland velkommen i NATO. Et utvidet nordisk forsvarssamarbeid og en styrking av Nordflanken i NATO har lenge vært et ønske fra norsk side, men både finnene og svenskene har i alle år høflig takket nei. 1940 var ikke nok. Det måtte en krig i Ukraina til.

Søknaden om svensk og finsk NATO-medlemskap var nok imidlertid en strek i regningen for Putin. Men russernes reaksjon har vært avmålt. Mens nettopp søknaden om NATO-medlemskap var den utløsende faktoren for invasjonen av Ukraina, skal vi tro russerne, har Putin ikke truet med å angripe verken Finland eller Sverige. […]

Det er lite å gjøremed det faktum at Norge og den fennoskandiske halvøy ligger der den ligger, i kryssilden mellom supermaktene. Men en sterk nordisk ‘allianse i alliansen’ vil imidlertid kunne bidra til å styrke de nordiske landenes mulighet til å forsvare sin territorielle integritet selv.

Det forutsetter imidlertid at de nordiske land hver for seg gjenoppbygger den nasjonale forsvarsterskelen og holder seg med et sterk nasjonalt forsvar selv. De mange synergiene og skalafordelene som kan trekkes ut av et felles nordisk forsvarssamarbeid i Alliansen blir bonusefordelene knyttet til svensk og finsk NATO-medlemskap. Den største faren for norsk og nordisk sikkerhet er at politikerne tar ut disse synergiene og skalafordelene i form av reduserte forsvarsbudsjett og ikke i form av økt sikkerhet for land og befolkning.

Et sterkt nasjonalt forsvar er nødvendig både for å holde russerne ute, for å kunne slippe amerikanerne inn og for at krigen, om den kommer hit, skal skje på våre og ikke på andres premisser. Läs artikel