Antalet krigsplacerade ökar snabbt, svt.se

Enligt siffror som SVT begärt ut från Pliktverket var 404 218 svenskar krigsplacerade vid årsskiftet. Det är 66 328 fler än i början av juni, då den senaste sammanställningen gjordes, en ökning med nästan 20 procent på ett halvår.

Hur stor andel som ingår i den militära krigsorganisationen är hemligt, men att det är krigsplaceringar hos arbetsgivare som ökar mest är ingen vågad gissning. […]

Det är arbetsgivaren som meddelar om krigsplacering, och som anställd får man inte tacka nej. Ordet krigsplacerad kan låta skrämmande, men flertalet behåller samma arbetsuppgifter som vanligt. Så länge det är fred förändras ingenting för den anställde – men skulle det bli krig träder plikten i kraft.

– Om regeringen beslutar om höjd beredskap och aktivering av allmän tjänsteplikt ska den anställde enligt lagens ordalydelse kvarstå i sin anställning. Det innebär formellt sett att man inte kan byta jobb, att man inte kan säga upp sig och att man inte får lämna landet. Läs artikel