Militärsamarbete med Storbritannien utreds, corren.se

Försvarsmakten ska utreda förutsättningarna för Sverige att ingå i ett militärsamarbete under ledning av Storbritannien. Förutom Storbritannien har sex andra Natoländer anslutit sig till styrkan Joint Expeditionary Force, JEF.

Vi har också fört ett resonemang med Finland och vi ska gemensamt göra en analys av ett eventuellt deltagande i JEF. Vi vill koordinera våra ställningstaganden, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till Dagens Nyheter.

JEF är inget stående förband utan länderna anmäler olika enheter som kan sättas in i ett krisläge. På måndagen får Försvarsmakten i uppdrag att ta fram ett underlag för hur ett svenskt bidrag kan se ut.

Trots att de sju länder som nu ingår är Natoländer ser Hultqvist inga problem för den svenska militära alliansfriheten.

JEF är ju inte en Natostyrka, utan ett brittiskt initiativ och en brittisk ledd verksamhet. Det innebär att vi kan delta, men vi har inget åtagande att delta i operationer, säger han till tidningen. Läs artikel