Militär upprustning i Arktis när isen smälter, svt.se

Rysslands strategiska ubåtar med kärnvapen kan nå mål långt bort. De använder delvis den arktiska isen som skydd för ubåtarnas väg in i Atlanten. Ryssland satsar stora resurser på att modernisera norra marinen som är baserad på Kolahalvön – landets största marin.

– Det vi ser nu är resultatet av de strategiska besluten som togs tidigt på 2000-talet. De implementeras nu. Det kommer att fortsätta till 2020, säger Ekaterina Klimenko som är Rysslandsexpert på Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, Sipri.

Det är nya flygfält, radarstationer, ubåtar, atomisbrytare och andra fartyg som baseras i Arktis. […]

USA rustar också när isarna smälter och har nyligen beslutat att återupprätta den Andra flottan som har ansvar för Nordatlanten och delar av Arktis. Även försvarsalliansen Nato har beslutat under året att återupprätta ett Atlantkommando med ansvar för delar av Arktis. Och USA har ökat sina operationer med ubåtar under isen i Arktis. I mars övade USA och Storbritannien med sina attackubåtar vid Nordpolen och upprättade flytande underhållsbaser där. […]

– Sammantaget innebär det en ny militärstrategisk roll för Arktis som ett resultat av fysiska klimatförändringarna och det allt sämre geostrategiska klimatet, säger Niklas Granholm på Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) som har studerat Arktis ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv i många år. Läs artikel