Försvarsutskottets betänkande: pengar till försvaret, riksdagen.se

Cirka 60 miljarder kronor ur statens budget för 2018 går till utgiftsområdet försvaret och samhällets krisberedskap. Mest pengar går till Försvarsmaktens förbandsverksamhet och beredskap, drygt 36,1 miljarder kronor. 13,4 miljarder kronor går till Försvarsmakten och Försvarets materielverk för anskaffning av materiel och anläggningar och att Kustbevakningen får 1,3 miljarder kronor. Försvarsutskottet föreslår att riksdagen fördelar pengarna inom utgiftsområdet enligt Moderaternas och Kristdemokraternas förslag.

I andra delar föreslår utskottet att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Det innebär bland annat att stora delar av myndighetskostnaderna, 1,8 miljarder kronor, för Försvarets materielverk flyttas till ett eget anslag. Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Därefter bestämmer riksdagen hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Försvarsutskottet föreslår också att riksdagen säger nej till regeringens förslag om att låta regeringen besluta om att hyra ut eller sälja stridsflygplan JAS 39 C/D på export under 2019. Samtidigt vill utskottet att riksdagen riktar två uppmaningar, så kallade tillkännagivanden, till regeringen. Läs utskottets betänkande