Beredskapsövning vid Tredje sjöstridsflottiljen, forsvarsmakten.se

Tidigare i veckan genomförde chefen för Tredje sjöstridsflottiljen en beredskapsövning. Syftet med övningen var att under yttre hot och tidspress gå till sjöss med delar av förbandet och lösa uppgifter. Dessutom kontrollerades logistikkedjan för olika typer av komplettering av vapen med hjälp av personal ur Försvarsmaktens logistik (FMLOG). […]

Ett svenskt stridsfartyg bär normalt alltid skarpa vapen, exempelvis granater till pjäsen och i förekommande fall sjömålsrobotar och undervattensvapen. Detta är en förutsättning för att snabbt kunna växla mellan övning och skarpa insatser vilket är en av styrkorna för sjöstridskrafterna. Däremot är det viktigt att rutinerna övas för att kunna komplettera vapenlasten från någon av alla civila kajer som finns runt kusten genom transporter av FMLOG. Läs pressmeddelande