Medvedev tog upp omstridd gasledning i Uleåborg, svenska.yle.fi

Under Rysslands premiärminister Dmitrij Medvedevs och statsminister Juha Sipiläs träff i Uleåborg diskuterades bland annat den transarktiska datakabeln som Finland låtit göra en expertutredning om. Kabeln skulle gå från Japan och Kina genom Kolahalvön till Kirkenes i Norge, och därifrån vidare söderut genom finska Lappland.

– Man kan inte lämna Uleåborg utan att diskutera teletrafik, berättade Sipilä att han sagt till sin ryska kollega.

– Vi utforskar ländernas intresse för att delta i nästa skede, vi har fått ett positivt svar av Ryssland, sade Sipilä.

Medvedev sade under presskonferensen att datakabeln är ett intressant projekt.

…Medvedev tog under mötet upp Nord Stream 2–gasledningsprojektet. Ryssland vill bygga kabeln från Ryssland till Tyskland. Till exempel Polen motsätter sig det här. Sipilä påminde om att Finland fortfarande förhåller sig till gasledningen som ett kommersiellt projekt och betonar miljökonsekvenser.

– Vi har redan gått samma väg i genomförandet av Nord Stream 1. Vi framskrider nu på samma sätt. Jag är säker att den blir en lika stor framgång som Nord Stream 1, sade Medvedev på presskonferensen i Uleåborg.

Sipilä påminde om att statsrådet i Finland beviljat ett villkorligt undersökningstillstånd för Nord Stream 2.

Vid mötet kom man dessutom fram till en lösning för Finlandshuset i S:t Petersburg. Finland kommer att köpa huset, där bland annat Finlands institut i S:t Petersburg och den finska skolan verkar. Stiftelsen som äger huset har ekonomiska problem. Läs artikel