Anna Kinberg Batra ”Jag vill leda en regering som öppnar vägen till Nato”, satakunnankansa.fi

Kinberg Batra är möjligtvis Sveriges nästa statsminister och en Nato-anhängare.

– Jag vill leda en regering som öppnar vägen till Nato och kan ta steget dit när tiden är mogen. Vad som framför allt skiljer mig från Stefan Löfven är att han håller dörren till Nato stängd av partipolitiska skäl, säger moderaternas ordförande Kinberg Batra.

Sveriges socialdemokratisk statsminister Löfven har i sin linjedragning sagt att hans rödgröna minoritetsregering inte kommer att ansöka om Nato-medlemskap. I Finlands statsledning vet man att en Nato-positiv regering kan komma till makten i Sverige efter riksdagsvalet 2018…

Vill moderaterna ha en folkomröstning om Nato?

– Hur beslutet om medlemskap skulle avgöras ligger i framtiden. Först måste vi gå mot en mognare diskussion, för vilken både Sverige och Finland har fått intressanta analyser under de senaste åren. Vi kan alltså diskutera hur vi kan använda Nato för att bygga vår säkerhet. Varje land måste gå sin egen diskussion och fatta sitt eget beslut. Jag tror att beslutet fattas längre fram, beskriver Kinberg Batra Sveriges situation.

Det blir i alla fall klart att moderat statsminister Kinberg Batra skulle vara redo att föra Sverige in i Nato även utan Finland. Väsentligt för henne är det nationella Nato-stödet…

Hon stöder inte en försvarsallians mellan länderna. Moderaterna ser det som en grundläggande utgångspunkt att Sverige och Finland i fortsättningen skulle verka tillsammans inom Nato som medlemmar av försvarsalliansen…

Kinberg Batra anser att byggandet av Nord Stream 2 -gasledningen på Östersjöns botten från Ryssland till Tyskland är en säkerhetspolitisk fråga på EU-nivå…

– Jag hoppas att Nord Stream 2 behandlas som en fråga på EU-nivå. Nord Stream 1 godkändes av Sveriges regering. Då gjordes en miljöbedömning mellan två stater. Nu har gasledningen större säkerhets- och energipolitiska effekter. Därför måste diskussionen tas till EU-nivå, kräver Kinberg Batra…

I Sverige har Nato-diskussionen kommit längre än i Finland och åtminstone borgarna längtar inte efter att få tillbaka värnpliktsarmén för en hel åldersgrupp.

– Jag tror inte att en återgång till vår barndoms värnplikt är ett svar på morgondagens säkerhetspolitiska utmaningar. Däremot behöver försvaret tillräckligt många och tillräckligt väl förberedda soldater och marinsoldater, säger Kinberg Batra innan hon skyndar mot Nato-landet Estlands huvudstad Tallinn. Läs artikel