Utrikesminister Margot Wallström , Socialdemokraternas partikongress, Göteborg den 9 april 2017.

…Där har ni vår syn på säkerhetspolitiken i ett nötskal. Det är varje enskilt lands rätt att välja väg efter eget huvud.

Så byggs gemensam säkerhet, av suveräna stater som väljer att samarbeta med varandra och med olika organisationer, med respekt för de regler som vi har kommit överens om.

Därför utgör Rysslands olagliga annektering av Krim och militära närvaro i östra Ukraina den största utmaningen mot den europeiska säkerhetsordningen sedan kalla krigets slut.

Vi har svarat med en säkerhetspolitisk linje som ligger fast. Militär alliansfrihet, fördjupat samarbete inom EU men även i Norden och Östersjöområdet, inom OSSE, med Nato, genom en stark transatlantisk länk – samt en egen förstärkt försvarsförmåga.

Vi har visat Ryssland att vi håller stenhårt på principerna, men att vi vill föra långsiktig dialog och fördjupa samarbetet folk-till-folk…

Men när Sverige var ordförande i rådet i januari satte vi fokus på att FN ska arbeta fredsbyggande och konfliktförebyggande, samt på kvinnors inflytande i fredsprocesser.

Och vi gjorde det tillsammans med FNs nye generalsekreterare António Guterres. Om vi blickar framåt är vi engagerade i förhandlingarna om ett globalt kärnvapenförbud, för kärnvapen är bland det värsta som mänskligheten har kommit på.

Vi arbetar för ett reformerat säkerhetsråd och ett FN som är modernare, effektivare och mer jämställt. Vi förstärker även våra insatser i kampen mot ISIL/Daesh.

Läs talet