Att Sverige har ett försvar värt namnet är inte för mycket begärt, Mikael Jansson, Roger Richtoff och Magnus Olsson, kristianstadsbladet.se

För några veckor sedan kom regeringen, tillsammans med M, C och KD, fram till att öka försvarsanslagen med 500 miljoner kronor för 2017.

Samtidigt som det är glädjande att flera av de övriga partierna äntligen insett behovet av ökade resurser till försvaret menar Sverigedemokraterna att satsningarna är långt ifrån tillräckliga…

Därför menar vi att anslagshöjningarna successivt bör läggas på en nivå där totalförsvaret får minst 2 procent av BNP inom 10 år. Det innebär en höjning i fasta priser på 5 miljarder kronor per år.

De konkreta behoven är skriande i alla försvarsgrenar, men allra mest angeläget är bland annat ett nytt, modernt luftvärn och återtagande av det civila försvaret.

Att Sverige har ett försvar värt namnet anser vi inte är för mycket begärt. Läs artikel