Natodebatten kan inte bli dummare, Anders Lindberg, Aftonbladet

…Regeringens samarbetslinje med Nato plockar russinen ur kakan, kanske Natolobbyn då invänder.Vi borde visa solidaritet med Baltikum och gå med. Som det är nu är vi bara fripassagerare.På sätt och vis har de rätt. Den militära alliansfriheten låter Sveriges nationella intressen väga tyngre än andra länders. Det är kanske inte så idealistiskt. Men det är så riktig internationell politik ser ut. Läs artikel